ایمپلنت یک روزه یا فوری ، درمانی است محبوب برای کسانی که امکان انتظار در ایمپلنت معمول را نداشته و خصوصا برای دندانهای جلویی که در زیبایی لبخند مطرح می باشند به کار گرفته میشود.

ایمپلنت به دو روش و در دو زمان انجام می شود، متداولترین آن این است که دندانپزشکان ، چهار تا شش ماه صبر می کنند تا محل کشیده شدن دندان ترمیم یابد و ایمنی بیشتری حاصل شود سپس تاج دندان مصنوعی مناسب روی آن قرار می دهند ولی در ایمپلنت یک روزه بلافاصله پس از کشیده شدن دندان ، پایه ایمپلنت و تاج دندان بر روی آن قرار میگیرد.

چرا ایمپلنت فوری؟

طبیعی است که بیماران مایلند دندان هایشان زودتر ترمیم شود نه اینکه منتظر چهار تا شش ماه مرسوم برای کاشت های دیرهنگام باشند.همچنین در صورت ایمپلنت یک روزه مجبور نیستند برای مخفی سازی شکاف درهنگام لبخند از پروتز متحرک استفاده کنند و درمان به حداقل مراجعه به مطب نیاز دارد.

هنگامی که زیبایی مورد توجه قرار می گیرد ، مانند دندانهایی که هنگام صحبت یا لبخند بیماران قابل مشاهده هستند ، دندانپزشکان مجبور هستند راه حل های فوری برای ایمپلنت دندانهای جلویی ارائه دهند.

آیا می توان همیشه روش درمانی ایمپلنت یک روزه را تجویز کرد؟

از جمله مواردی که در ایمپلنت فوری یا یک روزه باید توجه داشت استخوان سازی موفقیت آمیز ایمپلنت های دندانی است ، که به میزان فشاری که باید پس از بارگیری تحمل کنند بستگی دارد.

مطالعات نشان می دهد که تثبیت ایمپلنت محکم یک عامل اساسی برای موفقیت در کاشت فوری می باشد در ایمپلنت یک روزه از بیمار خواسته می شود تا 4 ماه اول فشاری بر دندان ایمپلنت شده وارد نیاورد تا جوش خوردن به استخوان بهتر انجام گیرد.

در شرایطی که دندانها در نواحی غیرقابل مشاهده هستند و نیاز به تحمل بارهای فشاری بیشتر دارند ، روش معمول و ایمن پیشنهاد می شود.

هنگامی که موقعیت بهینه ایمپلنت تعیین شد ، دندانپزشکان باید محل را از نظر جراحی بررسی کنندتا مطمئن شوند که آیا برای کاشت ایمپلنت نیاز به تقویت بافت نرم یا استخوان است؟ اگر نیاز قابل توجهی به پیوند استخوان وجود دارد ، بهتر است از ایمپلنت با قطر بزرگتر استفاده کنید و از روش ایمپلنت معمول استفاده کنید.

در مواردی که استخوان نازک و کم چگالی است ، ایمپلنت فوری پیشنهاد نمیشود.

همین امر برای کسانی که دارای ظاهر نامتقارن لثه هستند ، یعنی خط لثه در سراسر لبخند ناهموار به نظر می رسد ایمپلنت یک روزه پیشنهاد نمیشود.

به همین منوال ایمپلنت فوری برای افرادی که دچار عفونت لثه بوده پیشنهاد نمیشود.

نحوه کشیده شدن دندان در ایمپلنت یک روزه بسیار مهم بوده و باید به گونه ای باشد که هیچ گونه آسیبی به بافت استخوان نرسد که گاه با تجهیزات خاص کشیدن دندان صورت می گیرد به این صورت که ابتدا دندان اتصالش با استخوان قطع شده و شل شده و سپس کشیده می شود و در صورت آسیب بافت استخوان دندانپزشک روش معمول را پیشنهاد خواهد داد.

تکنیک دندانپزشک در ایمپلنت فوری بسیار مطرح می باشد چرا که در صورت ناموفق بودن ایمپلنت ، آسیب جدی به لثه وارد شده و یکسال نیاز دارد تا ترمیم شود.

معایب و مزایای کاشت ایمپلنت دندان را نیز مطالعه کنید.

رویکرد متخصصان علم ایمپلنت

ودر آخر اینکه دندانپزشک نحوه درمان برای هر بیمار را با توجه به شرایط گفته شده بررسی می کند که کدام روش ایمپلنت یک روزه یا متداول بهتر خواهد بود.

متخصصان علم ایمپلنت در دنیا به سوی کاهش دادن زمان ایمپلنت در دنیا پیش می روند و در آینده نزدیک ایمپلنت های بدون زمان انتظار جایگزین ایمپلنت نوع معمول خواهد شد.