پروتز دندان به بازسازی و حفظ عملکرد دهان با ترمیم دندانهای طبیعی و یا جایگزینی دندانها با پروتز ثابت و یا متحرک می پردازد.

موارد استفاده از روکش دندان

دندانهایی که دارای پرکردنی ها و سیم هستند.
دندانهایی که تاج آنها شکسته شده است.
زیبایی ، دندانهای تیره و بدرنگ
ترکهای دندانی
بازسازی سطوح جونده

پروتز ثابت دندان

پروتز ثابت دندان به پروتزی گفته می شود که بر روی یک دندان و یا چند دندان با چسب ثابت می گردد.

پروتز متحرک دندان

به دندانهای مصنوعی اطلاق می شود که توسط بیمار گذاشته و برداشته می شود.

پروتز متحرک دندان

انواع پروتز دندان

با وجود پروتز دندان می توان بسیاری از مشکلات دندان را پوشش داد ، از رفع مشکل نا زیبایی دندان مثل لمینت دندان تا پروتز دندان متکی بر ایمپلنت دندان.

پروتز دندان متحرک پارسیل چیست؟

پروتز دندان متحرک پارسیل برای کسانی مناسب است که یک یا چند دندان خود را از دست داده اند.

پروتز دندان متحرک کامل چیست؟

پروتز دندان متحرک کامل به دست دندانهایی گفته می شود که کل فک بالا و پایین بیمار را پوشش می دهد و قابل بیرون آوردن توسط بیمار باشد.

این نوع پروتز دندان کم هزینه است ، اما با توجه به عوارض استفاده از آن کم کم رو به کاهش می باشد.

اوردنچر چیست؟

اوردنچر یک دست دندان کامل است که با دو یا 4 پایه ایمپلنت در جای خود نگه داشته می شود ، این روش بر خلاف روش پروتز دندان متحرک کامل دچار لقی نمی شود.

پروتز دندان ثابت بریج دندانی چیست؟

پروتز دندان ثابت بریج دندانی برای افرادی مناسب است که یک یا چند دندان خود را از دست داده باشند.

پروتز دندانی ثابت روکش تک واحدی چیست؟

پروتز دندانی ثابت روکش تک واحدی برای افزایش مقاومت دندانی به کار می رود که ضعیف شده باشد، این روش مقاومت دندان را افزایش می دهد.

پروتز ایمپلنت

پروتز ایمپلنت جهت قرار گیری بر روی پایه ایمپلنت مورد استفاده قرار می گیرد ، این نوع پروتز پس از کاشت ایمپلنت دندان توسط متخصص قالبگیری و به لابراتوار دندانسازی ارسال می شود.

در ساخت این نوع پروتز ، به تخصص و مهارت زیادی نیاز می باشد ، ملاحظات بیومکانیکی حساسیت بالایی دارند مخصوصا وقتی چند دندان باید برای آنها پروتز ساخته شود.

پروتز ایمپلنت ساخته شده پس از تکمیل توسط اباتمنت به ایمپلنت متصل می شود ، این مسئله ممکن است بصورت متحرک و یا ثابت باشد ، ثابت یعنی فرد نمی تواند آن را از دهان خارج کند زیرا توسط چسب دندان (سمان) به اباتمنت متصل شده است.

پروتز ایمپلنت

با معایب و مزایای کاشت ایمپلنت دندان آشنا شوید.